EXPOZITII

ARHIVA

VINDECĂRI MIRACULOASE: "MARIUS BUNESCU"

DEZVĂLUIRI DESPRE PICTORI ȘI PICTURA LOR PRIN PRISMA RESTAURĂRII

Expoziția  "Marius Bunescu", deschisă din luna decembrie a anului 2017, a paisprezecea din cadrul proiectului "Vindecări miraculoase", își propune să prezinte publicului nouă lucrări de pictură din patrimoniul Pinacotecii Municipiului București readuse la imaginea de origine în urma unui proces de restaurare. Este prilejul de a vedea, așa cum s-a consolidat proiectul "Vindecări miraculoase", alături de picturi, imagini ale momentelor relevante din timpul procesului de cercetare și restaurare, de a putea înțelege demersul tehnic al pictorului dincolo de ...

Citeste mai mult

FIZIONOMII UNIFICATOARE

«TOȚI ÎN UNU»  – POVESTEA UNUI PROIECT DE ȚARĂ

Viitorul va fi al creierului și al minții, dacă dorim să supraviețuim. Avem nevoie ca mintea să fie liberă, critică și independentă” (Călin Georgescu).

 

Marile împliniri sunt în primul rând sufleteşti. De aici se pleacă. Atunci când o dorinţă se regăseşte în alegerea unanimă a unei naţiuni, ea se manifestă cu o asemenea forţă, încât politicul este eclipsat şi întotdeauna depăşit de întâmplări. Deoarece timpul sufletului este altfel valorizat de istorie, iar în Balcani pe “îngeri nu-i întrece nimeni la iuţeală ”, a spus scriitorul sârb Milorad Pavič. Din astfel de nemărturisite idealuri se nasc proiecţii de viitor.

Citeste mai mult

PE URMELE TRECUTULUI. COLECŢIA „MARIA ŞI DR. GEORGE SEVEREANU”

Începând cu luna noiembrie 2017 publicul bucureştean poate admira după mai bine de 25 de ani colecţia „Maria şi dr. George Severeanu”. Închisă la începutul anilor ’90, din cauza stării de conservare precare, casa doctorului Severeanu a fost restaurată şi începând cu anul 2013 a găzduit mai multe expoziţii tematice cu patrimoniu arheologic şi numismatic.

În definirea structurii tematice a noului proiect expoziţional am încercat să asociem componenta memorială a casei care oglindeşte imaginea cotidiană a colecţionarului George Severeanu (accentuată în special în camera care a adăpostit biroul de lucru al doctorului unde sunt expuse elemente originale de mobilier, confecţionate special la ........

Citeste mai mult

DESCOPERIM ÎMPREUNĂ UNIVERSUL: EXPOZIȚIE DE ASTRONOMIE – OBSERVATORUL ASTRONOMIC „AMIRAL VASILE URSEANU”

V-ați întrebat vreodată ce se află dincolo de granița vizuală a atmosferei Pământului? V-ați gândit vreodată la posibilitatea de a călători atât în spațiu, cât și în timp?

Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” vă oferă această oportunitate. Aici, curiozitatea, imaginația și setea de cunoaștere sunt răsplătite cu o imagine panoramică a locului nostru în Univers. Pășind în interiorul expoziției de astronomie, veți porni într-o aventură dinamică, fascinantă și plină de surprize.

 Explorarea Universului nu a fost niciodată mai ușor de realizat.

Citeste mai mult

«VILA DR. NICOLAE MINOVICI»  RESTITUTIO

Colecția de artă populară a muzeului dr.Nicolae Minovici se întoarce «acasă». Timp de un an de zile, o bună parte dintre obiectele colecțiilor au fost restaurate pentru a fi expuse publicului larg în același proiect expozițional gândit de donatorul lor în urmă cu mai bine de o sută de ani. Colecția de artă populară adunată de Nicolae Minovici poate fi considerată prima colecţie de artă populară, care a reprezentat toate regiunile ţării, prezentată uniform şi armonios într-un spaţiu special de expunere.

 

Acest fapt face din muzeul doctorului Minovici, primul muzeu bucureştean de artă populară. El a devansat proiectul ambiţios al lui Tzigara Samurcaş care, deşi la 1912 punea piatra de temelie a actualului Muzeu al Tăranului Român, clădirea va fi finalizata.....

Citeste mai mult

„BUCUREȘTI - DE LA URBEA PATRIAHALĂ LA CAPITALA MARILOR ÎNFĂPTUIRI"

Secţia ARTĂ a M.M.B. pregăteşte o expoziţie dedicată Bucureştiului reprezentat în pictură şi grafică, prin intermediul căreia vizitatorii să descopere aspecte inedite ale oraşului de odinioară (sfârşit de secol XIX - secol XX), cu relicvele atmosferelor sale pitoreşti caracteristice.

Expoziţia va putea fi vizitată începând cu luna septembrie 2017 şi va revela privitorilor reale „documente” referitoare la peisajul citadin, completate cu secvenţe de viaţă şi personaje specifice locului, reconstituind, în ansamblu, existenţa dinamică, în continuă metamorfoză, de la care s-a configurat Bucureştiul contemporan.

Citeste mai mult

ÎN APROPIEREA SFINȚILOR.

FRESCELE MĂNĂSTIRII VĂCĂREȘTI DUPA 40 DE ANI

Pe o moșie de cumpărătură domnească primul domn fanariot Nicolae Mavrocordat a ridicat o mănăstire cu hramul Sfintei Treimi considerată o ,,capodoperă a artei sacre românești”. Se afla la sud-est de urbea bucureșteană, pe un întins câmp aflat pe dealul Văcăreștilor, parte din dealurile Bucureștilor. Era așezată pe un promontoriu, mai înalt cu circa 20 de metri față de luncă, fiind înconjurată la nord-nord-vest și sud-sud-est de mlaștini, bălți și arii inundabile întinse.

Pentru edificarea ,,sanctuarului monastic”, aflat la aproximativ 6 kilometri de oraș, Nicolae Vodă a desemnat în calitate de ispravnici pe boierii Manolache Rangavi Lambrino fost mare clucer, Matei Mogoșescu fost mare agă și Iane Scarlat Alevra mare cupar.

Citeste mai mult

ZEIȚE ȘI ȘAMANI ÎN

 CREDINȚELE STRĂVECHI.

PLASTICA ANTROPO-ZOOMORFĂ

– DE LA ARTĂ LA IDENTITATE

După restaurarea Casei Filipescu-Cesianu din Calea Victoriei, unul dintre obiectivele proiectului a fost acela de a organiza în cea mai mare parte a sălilor, un spațiu expozițional modern și interesant pentru publicul bucureștean și nu numai.

 

Tematica expoziției ”Zeițe și șamani în credințele străvechi. Plastica antropo-zoomorfă – de la artă la identitate” a fost influențată de structura Colecției de Arheologie a Muzeului Municipului București, care deține o impresionantă varietate de figurine antropomorfe și zoomorfe, cea mai mare parte fiind .......

Citeste mai mult

TIMPUL ORAŞULUI

Cum intri în Timpul Orașului tău?

 

Timpul. Nu are a face cât îl trăiești ci cum îl folosești pentru călătoriile tale în viață. Oamenii și locurile sunt doar pretexte pentru a te descoperi. Întîmplările sunt doar mărturisiri în mișcare ale gîndurilor tale pentru a te reinventa. Și dacă, din toate acestea se naște în final o poveste este semn că timpul tău își pierde răbdarea. Și trebuie să-i treci pragul.

Citeste mai mult

CASA FILIPESCU-CESIANU

 "MUZEUL VÂRSTELOR”

Muzeul Municipiului București pregătește Muzeul Vârstelor - povestea fiecăruia dintre noi, de la copilărie la senectute. Este primul proiect expozițional al unui muzeu cu profil de antropologie urbană din România.

Muzeul Vârstelor - de la copilărie la senectute este o poveste atât despre intimitate, cât și despre evoluția raporturilor dintre generații în ultimii trei sute de ani, pentru mediul urban românesc, având Bucureștiul drept studiu de caz.

Citeste mai mult

LEIPZIG-BUCUREȘTI-LIPSCANI: O POVESTE EUROPEANĂ

Aceasta este o poveste europeană de peste patru sute de ani vechime. O poveste care a legat două orașe prin tenacitatea unor oameni, care au avut un proiect de viață diferit. Trebuie subliniat însă faptul că povestea celor două orașe se aseamănă în unele detalii de natură economică.

Citeste mai mult

EXPOZIȚIA TEMPORARĂ: „EX LIBRIS MEIS” – „DIN CĂRȚILE MELE”. CĂRȚI CU ÎNSEMNE DE PROPRIETATE DIN BIBLIOTECA MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Ca şi oamenii, cărţile îşi au propriul destin. Multe dintre publicațiile păstrate în Biblioteca Muzeului Muncipiului București au parcurs un drum lung de la ieşirea din tipografie, până la destinaţia actuală. Au fost vândute, cumpărate sau dăruite, trecând prin mâinile mai multor proprietari.

Citeste mai mult

ȘTIINȚĂ ȘI ETNICITATE. CERCETAREA ANTROPOLOGICĂ ÎN ROMÂNIA ANILOR ’30

Cercetări antropologice despre compoziția rasială a diferitelor comunităţi etnice din România au luat amploare în anii 1920s şi mai ales în anii 1930. În acest context, conceptul de rasă a evoluat de la un termen tehnic, cu care oamenii de știinţă au explicat lumea

Citeste mai mult

RĂZBOIUL ÎNTRE MIT ȘI ARTĂ

Muzeul Municipiului București are un patrimoniu inestimabil ca valoare și cu un potențial imens. După expoziția Fizionomii unificatoare alegem să oferim publicului, mai ales celui tânăr, o selecție sintetică a pieselor relevante despre Primul Război Mondial și momentul Centenarului din patrimonial Pinacotecii Municipale.

Citeste mai mult

ARHIVA