bucuresti- materiale de istorie si muzeografie xxIX