PINACOTECA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Fondată prin decret al regelui Carol  al II-lea al României, la 1 iunie 1933, a fost inaugurată prin grija primarului de atunci,  Dem. I. Dobrescu, a doctorului George Severanu (devenit primul director al Pinacotecii) şi a câtorva oameni de cultură, la 20 noiembrie 1933, în clădirea monumentală, donată cu generozitate de Amiralul Gheorghe Urseanu – situată pe bulevardul Lascăr Catargiu, actualmente cunsocută drept Observatorul Astronomic. Evenimentul a avut loc în prezenţa unor personalităţi ale timpului precum George Oprescu, Liviu Rebreanu, Constantin Argetoianu, Alexandru Tzigara-Samurcaş. Colecţiile s-au constituit, în timp, pornind de la un nucleu format din lucrări achiziţionate de Primăria bucureşteană, cărora li s-au adăugat achiziţii şi donaţii – între acestea din urmă, notabile au fost cele datorate lui Filip Marin şi lui Ioan Movilă.

La deschidere au fost expuse 103 lucrări, majoritatea de pictură, dintre care 63 proveneau din colecțiile Primăriei bucureştene. În următorii cinci ani s-au adăugat 241 de lucrări cumpărate din fondurile Municipalității, precum și un mare număr de piese provenite din donații particulare, astfel încât, în anul 1939, inventarul se ridica deja la 756 de lucrări. În patrimoniul Pinacotecii se află, actualmente, 2458 de lucrări de pictură semnate de importanţi autori români şi străini, între care:  Theodor Aman, Gheorghe Tattarescu, Nicolae Grigorescu, Ion Andreescu, Ştefan Luchian, Theodor Pallady, Nicolae Tonitza, Marius Bunescu, Nicolae Dărăscu, Jean Al. Steriadi, Dimitrie Ghiaţă, Corneliu Baba, cărora li se adaugă aproximativ 2417 de lucrări de grafică şi o importantă colecţie de sculpturi semnate, între alţii, de Dimitrie Paciurea, Gheorghe Anghel, Oscar Han, Ion Jalea, Ion Irimescu.

În ceea ce priveşte artiştii străini, Pinacoteca deţine picturi şi lucrări de grafică aparţinând şcolilor flamandă, franceză, italiană, germană ș.a. Importantă de menţionat este ponderea semnificativă a fondului de artă contemporană, provenit din donaţii şi achiziţii.

 

SPOT VIDEO PINACOTECA MUNICIPIULUI BUCURESTI