DEPARTAMENTE

  • ​SECŢIA PATRIMONIU ŞI EVIDENŢĂ CENTRALIZATĂ INFORMATIZATĂ
  • SERVICIUL TEHNIC – ADMINISTRATIV, SSM, PSI
  • BIROU RESURSE UMANE, SALARIZARE
  • COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABILITATE