COLECȚIA MUZEULUI MEMORIAL „GHEORGHE TATTARESCU”

 

Colecţia este găzduită în casa în care a trăit şi lucrat, timp de patru decenii, pictorul Gheorghe Tattarescu (1820 – 1894) – fondator, alături de Theodor Aman, al Şcolii de Belle Arte din Bucureşti (1864). Construcţia, una dintre cele mai vechi clădiri civile păstrate în Bucureşti, a fost ridicată la începutul veacului al XIX-lea de Dimitrie Popescu (din mahalaua Gorganului), iar în 1855 a fost cumpărată de pictorul Gheorghe Tattarescu.

În 1953, în urma donaţiei datorate nepoatei pictorului, Georgeta Wertheimer-Ghika, a fost inaugurat Muzeul Gheorghe Tattarescu. Altă donatoare importantă a fost pictoriţa Michaela Eleutheriade, nepoată, şi ea, a lui Tattarrescu.

Colecţia muzeului cuprinde 1294 de piese reprezentând 154 picturi, 613 lucrări de grafică, 160 de sculpturi  şi obiecte de artă decorativă, plus fotografii, documente, cărţi.