COLECŢIA „POMPILIU ŞI LIGIA MACOVEI”

Constituind o veritabilă incursiune culturală în epoci şi locuri diferite, colecţia cuprinde artă plastică, reprezentată prin peste 100 de lucrări semnate Theodor Pallady, Lucian Grigorescu, Alexandru Ciucurencu, Dimitrie Ghiaţă, Gheorghe Petraşcu, Ion Andreescu, Jean Al. Steriadi, Iosif Iser, Nicolae Tonitza, Ion Ţuculescu, Marcel Iancu, M.H. Maxy, dar şi 211 de piese de artă decorativă – sticlă, ceramică, metal, mobilier (din Franţa, Spania, Portugalia, China, Afganistan, România), textile din variate perioade şi arealuri culturale (inclusiv o colecţie de covoare turceşti şi româneşti). Patrimoniul muzeului cuprinde, precum era și firesc, 145 de lucrări ale Ligiei Macovei, dar şi o impunătoare bibliotecă însumând aproximativ 11.000 de volume, dintre care 1201 sunt cărţi de artă.