Secretariatul Comisiei de concurs de management Nr.PMB-DMRU 1215/1 18.02.2014 Anunt Privind nota obtinuta in Etapa I la concursul de management pentru Muzeul Municipiului Bucuresti Conform dpg nr.1107/21.10.2013 privind aprobarea regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de management si de solutionare a contestatiilor pentru biblioteca metropolitana bucuresti, Muzeul national al literaturii si Muzeul municipiului bucuresti-institutii publice de cultura de interes local al municipiului bucuresti: Anuntul public nr.157/14.01.2014 privind organizarea concursului de management pentru Muzeul municipiului bucuresti, in intervalul 10.02 – 17.02.2014, a avut loc analiza si notarea planurilor de management depuse de candidatii declarati admisi si in urma etapei de selectie a dosarelor de concurs de management, planuri de management denumite generic si aleatorii Lucrarea A, Lucrarea B si Lucrarea C. Dupa centralizarea notelor acordate de membrii comisiei de concurs de management secretariatul comisiei a calculate nota pentru Etapa I si a identificat lucrarile A,B, si C cu autorii planurilor de management, rezultand urmatoarele: 1. lucrarea a - MAJURU ADRIAN AUREL – 8.01 – ADMIS- *) 19.02.2014, ORA 13.00 2. lucrarea B - COSTOIU VASILE EMANUEL – 6.50 – RESPINS 3. lucrarea C – CONSTANTIN MURARIU MARIAN – 8.56 – ADMIS - *)19.02.2014, ORA 13.45 Conform prevederilor art. 19 alin (3) din OUG nr. 189/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt declarati admisi pentru sustinerea interviului candidatii care au obtinut in prima etapa a concursului nota minima 8. Candidatii pot depune contestatii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea si desfasurarea concursului de management la sediul Primariei Municipiului Bucuresti – Directia managementul resurselor umane din splaiul independentei nr. 291-293, sector 6, etaj 5, in perioada 24-26 februarie 2014, interval orar 08-16. *) interviul programat in data de 19.02.2014, conform calendarului aprobat, se va desfasura la sediul Primariei Municipiului Bucuresti din splaiul independentei nr. 291-293, sector 6, etaj 3 – sala de consiliu. Secretariat comisie de concurs de management: Reprezentant DMRU – gilda mihale Reprezentant DCST - luminita virgolici Reprezentant DGE – budascu lucian Reprezentant DJ – mihaela ciolacu